PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0023

Allâh’ı (Celle Celâluhû), kıyâmı, rükûu, secdeyi öğretmeyen ilim, ilim sayılır mı? Evet, diğer ilimler de ilimdir ama bir kişi dînî ilimleri öğrenmiyorsa, sadece o ilmi bir şey sanmamalıdır.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler