PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0024

Müslümanlar! Başımızn çâresine bakalım. Bunun da çâresi Kur’ân ehli olmaktır.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler