PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0008

Bilgisiz kimse savaş davuluna benzer; sesi çoktur, içi boştur!

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler