PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0025

Üniversiteye otuz yıl giderler, yollar, ayakkabılar aşınır, din nâmına hiçbir şey öğrenmezler. Ondan sonra “Mahmûd şöyle konuştu, böyle konuştu” derler.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler