PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0001

Dünyânın fakirliği tükenir ama âhiretin fakirliği tükenmez.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler