PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0004

Gevşek kişilerle oturup kalkarsanız siz de gevşek olursunuz.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler