PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0009

İlim, amel ve ihlâs, üçü bir arada olsun, bunları cem et, dünyayı fethedersin.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler