PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0019

Îmânın kuvvetleşmesi için zikre, tefekküre, ibâdete devâm etmeliyiz. Bir daha bu fursât ele geçmez.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler