PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0026

Medreseler Allâh-u Te’âlâ’nın himâyesindedir ama O’nun emri yaşatıldıkça! Tekkeler de Allâh-u Te’âlâ’nın himâyesindedir; orada zikredenler şeriat üzre olursa!

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler