PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0031

Milletimiz İslâmî ilimleri bilmiyor, câhil kaldı. Medrese yok ki uyansınlar. Öyle gençlerimiz var ki 20 yaşına gelmiş ama daha kelime-i şahâdet nedir bilmiyorlar.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler