PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0021

Mevlâ Te’âlâ bizi çevirsin. Ne kadar günahkâr olsak da O’na îmân etmişiz.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler