PAYLAŞ
Sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz ki namaz, Allah’a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir.
Bakara Sûresi 45. Ayet