PAYLAŞ
Mahmud Efendi Hazretlerinin Sözleri 0006

Sâdece ilimle hoca olunmaz. Bir de ilmi kalbe sindirmek lâzım.

[Mahmûd Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû)]

#mahmudefendi #efendihazretleri #sozler